Dyskurs, przekład, interpretacja: literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze
Piotr Wilczek

116 stron
Okladka