1. Wstęp
 2. Część 1. Dialog z tradycją - Kochanowski
 3. Rozdział I. Dialog masek
 4. Rozdział II. Od Bowringa do Barańczaka
 5. Rozdział III. Wobec Horacego
 6. Część 2. Słowa nienawiści czy braterskie napomnienia? Dyskurs polemiczny w literaturze religijnej przełomu XVI i XVII wieku
 7. Rozdział I. Jezuici i arianie
 8. Rozdział II. Teologia przeciwnika
 9. Rozdział III. Autorytet
 10. Rozdział IV. Wyobraźnia
 11. Rozdział V. Diabeł
 12. Rozdział VI. Między scholastyką a humanizmem?
 13. Część 3. Wiek XX wobec literatury dawnej - badacze i poeci
 14. Rozdział I. Powrót do retoryki
 15. Rozdział II. Dyskurs ideologiczny
 16. Rozdział III. Archaizowanie przekładu
 17. Rozdział IV. Barokowy Różewicz
 18. Rozdział V. "Religijne" czy "niewyrażalne"?
 19. Nota bibliograficzna
 20. Indeks nazwisk
 21. Summary

Wstęp


0001 0002 0003 0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska