Zapraszamy do lektury!

Projekt realizowany przez:

Logo i napis Platforma Otwartej Nauki - przeniesienie do strony głównej serwisu

Patronat honorowy:

Partnerzy projektu:Informacje prawne

Wszystkie książki prezentowane w serwisie udostępnione są za zgodą ich autorów lub/i wydawców. Różne są natomiast warunki ich wykorzystania. W przypadku posiadania pełni praw do utworu autor może udostępnić go na licencji Creative Commons. W innych sytuacjach (np. posiadania praw jedynie do wersji elektronicznej) prawa autorskie są nadal zastrzeżone, dlatego książka może zostać udostępniona i wykorzystywana wyłącznie na zasadzie dozwolonego użytku.

Ideą serwisu jest wspieranie otwartego dostępu do wiedzy, dlatego propagujemy te rozwiązania prawne, które ułatwiają bezpieczne i możliwie szerokie korzystanie z publikacji naukowych. Z tego powodu wykorzystujemy w projekcie licencje Creative Commons, w których zasadę „Wszelkie prawa zastrzeżone” zastąpiono regułą „Pewne prawa zastrzeżone”. Autorom, którzy chcą zachować prawa komercyjne do utworu, oferujemy mechanizm prawny, który na to pozwala, umożliwiając jednocześnie innym na niekomercyjne wykorzystanie dzieła. Wierzymy, że w przypadku utworów pozostających od lat poza obiegiem komercyjnym istnieją powody, by uczynić z nich dobra wspólne, dostępne bez ograniczeń.

Co to są licencje Creative Commons?

Licencje Creative Commons to zestaw gotowych narzędzi prawnych skierowanych zarówno do twórców, jak i do odbiorców. Powstały w ramach działań międzynarodowej organizacji Creative Commons wspierającej dzielenie się twórczością, współpracę i innowacje w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki. Licencje CC nie oznaczają całkowitego zrzeczenia się praw autorskich. Bazują natomiast na czterech podstawowych warunkach, dających się połączyć w sześć typów licencji Creative Commons.

Cztery warunki licencji CC to:

  1. Uznanie autorstwa: Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
  2. Użycie niekomercyjne: Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie dla celów niekomercyjnych.
  3. Na tych samych warunkach: Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
  4. Bez utworów zależnych: Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Sześć typów licencji CC to:

  1. Uznanie autorstwa,
  2. Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych,
  3. Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych – Na tych samych warunkach,
  4. Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne,
  5. Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach,
  6. Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach.

Więcej informacji na temat Creative Commons można znaleźć w pliku FAQ.

Jak korzystać z utworów na licencji Creative Commons?

Informacje o statusie prawnym książek z bazy Otwórz Książkę zamieszczone są w ich opisie (metadane) oraz na dole stron ze spisem rozdziałów i ze skanami. Przy korzystaniu z zasobów kolekcji prosimy o każdorazowe zapoznanie się z regulacjami prawnymi danego tytułu. W przypadku licencji Creative Commons nazwa licencji jest odnośnikiem prowadzącym do szczegółowych informacji o jej warunkach (przystępnego podsumowania i pełnego tekstu licencji).

Podstawowy warunek – uznanie autorstwa – wymaga podania:

W przypadku warunków tworzenia bądź użycia utworów zależnych należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to osobny utwór, stworzony na podstawie utworu oryginalnego, do którego należy podać pełen adres bibliograficzny.

Warunek użycia niekomercyjnego oznacza, że nie wolno wykorzystywać książki do dowolnego celu o charakterze komercyjnym. W przypadku wątpliwości zalecamy założyć, że dany cel jest celem komercyjnym.

Warunek użycia książki na tych samych warunkach oznacza, że wszelkie utwory zależne (np. tłumaczenia, adaptacje) muszą być dostępne na tej samej licencji co oryginalna książka.

Warunek wykorzystania dzieła bez utworów zależnych oznacza, że nie wolno tworzyć utworów zależnych – książka może być jedynie kopiowana w oryginalnej postaci.