Angielsko-polskie związki literackie: szkice o przekładzie artystycznym
Piotr Wilczek

220 stron
Okladka