1. Od autora
 2. Kanon a przekład
 3. John Donne. Polskie przekłady "Sonetu X"
 4. Byron po polsku. Mickiewiczowski przekład wiersza "Euthanasia"
 5. John Bowring i inni. Angielskie "Treny "Jana Kochanowskiego
 6. „All-strange of Thee thy charity the ways”. O angielskich tłumaczeniach "Sonetów" Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego
 7. Różewicz po angielsku
 8. "The World (A Naïve poem)". Autoprzekłady Czesława Miłosza
 9. Stanisław Barańczak. Polemiki translatorskie tłumacza poezji angielskiej amerykańskiej i polskiej
 10. "Moved by the Spirit". Angielska antologia polskiej poezji religijnej
 11. Summary
 12. Nota bibliograficzna
 13. Zawartość tomów przekładoznawczych

Od autora


0002 0003


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska