Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym / Socjologia świata polityki, t. 1
Jacek Tarkowski

172 stron
Okladka