Jacek Tarkowski

(1938-1991) socjolog polityki i ekonomista. Od 1966 r. związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, gdzie w zakładzie prof. Jerzego Wiatra zajmował się badaniem polityki i władzy lokalnej. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdowały się: socjologia polityki, w tym struktura elit politycznych, ustrój polityczny, badanie więzi i normy społecznej, zwłaszcza w systemie totalitarnym, badanie obyczaju i procesów podejmowania decyzji, problematyka nomenklatury i korupcji życia politycznego. Autor m.in.: "System polityczny powiatu jako system integracji poziomej" (1976); "Podstawowe założenia systemu samorządu w Jugosławii" (1981).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Patroni i klienci / Socjologia świata polityki, t. 2

Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym / Socjologia świata polityki, t. 1