Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w.: ustrój i funkcjonowanie - sejmik trocki
Andrzej Zakrzewski

130 stron
Okladka