Andrzej Zakrzewski

prof. Instytutu Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zainteresowania badawcze: historia państwa i prawa Polski i Litwy. Autor m.in.: "Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.): prawo, ustrój, społeczeństwo" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w.: ustrój i funkcjonowanie - sejmik trocki