Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy
Grażyna Demenko

117 stron
Okladka