Aby wpadło w oko...: o reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych
Agnieszka Janiak-Jasińska

70 stron
Okladka