Agnieszka Janiak-Jasińska

prof. w Zakładzie Historii XIX wieku Instytutu Historycznego UW. Sekretarz naukowy działającego w IH Zespołu Badawczego Historii Społecznej Polski XIX i XX w. Członkini Komisji Historii Kobiet przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Zainteresowania badawcze: historia kobiet, historia reklamy i środków masowego przekazu, styl życia wielkomiejskich warstw średnich przełomu XIX i XX wieku. Autorka m.in.: "Działaczki społeczne, feministki, obywatelki...: samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku", t. 1-2 (współredakcja: 2008, 2009).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Aby wpadło w oko...: o reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych