Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych
Elżbieta Kowalczyk

122 stron
Okladka