PKP Energetyka po prywatyzacji – bezpieczeństwo dostaw energii i przewozów kolejowych
Dominik Smyrgała
Leszek Jesień
Łukasz Kister
Marcin Koniak
Łukasz Tolak

72 stron
Okladka