Ryszard Tadeusiewicz

(ur. 1947 r.) prof. i kierownik Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek wielu stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą, w tym m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk (prezes Krakowskiego Oddziału PAN), Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej, Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Profesor honorowy kilku uniwersytetów krajowych i zagranicznych. Laureat wielu nagród i odznaczeń, w tym m.in. konkursu "Mistrz Mowy Polskiej" z 2002 r. czy „Popularyzator nauki” z 2013 r. Prowadzi bloga http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/. Zainteresowania naukowe: systemy wizyjne robotów przemysłowych, systemy sensoryczne, sieci neuronowe, informatyka, biocybernetyka. Autor m.in.: "Biocybernetyka" (1988); "Sygnał mowy" (1988); "W stronę uśmiechniętych maszyn: spacer pograniczem biologii i techniki" (1989); "Sieci neuronowe" (1993); "Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów" (1997); "Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#" (2007).

Liczba opublikowanych utworów: 14

Społeczność Internetu

Odkrywanie właściwości sieci neuronowych: przy użyciu programów w języku C#

Sygnał mowy

Rozpoznawanie obrazów

Problemy biocybernetyki

Biometria

Statystyka w badaniach medycznych

Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych oraz ich symulacji w środowisku MATLAB

Informatyka medyczna

Wstęp do informatyki

Biocybernetyka

Podstawy elektroniki medycznej. Cz. 1

Elementy cybernetyki ekonomicznej

Informatyka? Ależ to bardzo proste!