Elementy cybernetyki ekonomicznej
Ryszard Tadeusiewicz
Czesław Kulik

160 stron
Okladka