Odkrywanie właściwości sieci neuronowych: przy użyciu programów w języku C#
Ryszard Tadeusiewicz
Bartosz Leper
Barbara Borowik
Tomasz Gąciarz

214 stron
Okladka