Zapraszamy do lektury!

Projekt realizowany przez:

Logo i napis Platforma Otwartej Nauki - przeniesienie do strony głównej serwisu

Patronat honorowy:

Partnerzy projektu:

Zaproponuj książkę

Zapraszamy do nadsyłania propozycji książek naukowych, które Państwa zdaniem powinny wzbogacić nasze zasoby i zostać udostępnione szerokiej grupie użytkowników. Zgłoszone tytuły będą brane pod uwagę przy tworzeniu list książek do digitalizacji. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie jak największej liczby danych służących łatwiejszej identyfikacji sugerowanych wydawnictw.

Aby wypełnić formularz, prosimy przejść tutaj.