1. Wprowadzenie
  2. Wytwarzanie mowy
  3. Percepcja mowy
  4. Metody opisu sygnału mowy
  5. Sygnał mowy w automatyce
  6. Sygnał mowy w telekomunikacji
  7. Zakończenie
  8. Dodatek: Sygnał mowy a tekst pisany
  9. Literatura

Wprowadzenie


0005 0006


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska