1. Wstęp
 2. Informatyzacja archiwów
 3. Początki digitalizacji
 4. Opis archiwalny
 5. Digitalizacja zasobów archiwalnych
 6. Archiwa w Internecie
 7. Archiwa przyszłości
 8. Zakończenie
 9. Abstract: Traditional versus virtual archives – the evolving digital identity of archives in Germany
 10. Wykazy
 11. Bibliografia
 12. Słownik podstawowej terminologii

Początki digitalizacji


0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska