1. Wstęp
 2. Informatyzacja archiwów
 3. Początki digitalizacji
 4. Opis archiwalny
 5. Digitalizacja zasobów archiwalnych
 6. Archiwa w Internecie
 7. Archiwa przyszłości
 8. Zakończenie
 9. Abstract: Traditional versus virtual archives – the evolving digital identity of archives in Germany
 10. Wykazy
 11. Bibliografia
 12. Słownik podstawowej terminologii

Wstęp


0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska