1. Wstęp
 2. Informatyzacja archiwów
 3. Początki digitalizacji
 4. Opis archiwalny
 5. Digitalizacja zasobów archiwalnych
 6. Archiwa w Internecie
 7. Archiwa przyszłości
 8. Zakończenie
 9. Abstract: Traditional versus virtual archives – the evolving digital identity of archives in Germany
 10. Wykazy
 11. Bibliografia
 12. Słownik podstawowej terminologii

Informatyzacja archiwów


0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska