1. Uwagi wstępne
 2. Rozdział 1. Warunki geologiczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
 3. Rozdział 2. Rozwój gospodarczy górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku
 4. Zapotrzebowanie na węgiel i jego wpływ na rozwój produkcji
 5. Okres do połowy XIX w.
 6. Okres od połowy XIX w. do 1914 r.
 7. Rozdział 3. Rozwój techniki górniczej w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym do 1914 roku
 8. Początki górnictwa węglowego
 9. Od lat dziewięćdziesiątych XVIII do połowy XIX w.
 10. Od połowy XIX w. do 1914 roku
 11. Rozdział 4. Stosunki społeczne w górnictwie węglowym Zagłębia Górnośląskiego do 1914 r.
 12. Sytuacja prawna górników i ogólna charakterystyka ich położenia
 13. Hierarchia górnicza
 14. Warunki i czas pracy
 15. Płace
 16. Ubezpieczenia robotnicze
 17. Warunki bytowe rodzin robotniczych
 18. Rozwój świadomości klasowej i narodowej
 19. Rozdział 5. Stosunki własnościowe w przemyśle węglowym Zagłębia Górnośląskiego do 1914 roku
 20. Zakończenie
 21. Aneksy: 1. Miary węgla; 2. Jednostki monetarne
 22. Zusammenfassung
 23. Indeks kopalń
 24. Spis ilustracji
 25. Mapa na wklejce

Uwagi wstępne


0004 0005


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku