1. Wstęp
  2. ROZDZIAŁ I. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE
  3. ROZDZIAŁ II. NAKŁADY PAŃSTWA POLSKIEGO NA POLITYKĘ RODZINNĄ W LATACH 1997-2010
  4. ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI RODZINNEJ PAŃSTWA POLSKIEGO NA PODSTAWIE ANALIZY EKONOMICZNEJ WYBRANYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI RODZINNEJ
  5. ROZDZIAŁ IV. EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI RODZINNEJ PAŃSTWA POLSKIEGO NA PODSTAWIE ANALIZY MIKROEKONOMICZNEJ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA POLITYKĘ RODZINNĄ
  6. ROZDZIAŁ V. ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE POLITYKI RODZINNEJ W WYBRANYCH KRAJACH UE
  7. Zakończenie
  8. Literatura

ROZDZIAŁ I. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE


0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska