1. Wstęp
  2. ROZDZIAŁ I. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE
  3. ROZDZIAŁ II. NAKŁADY PAŃSTWA POLSKIEGO NA POLITYKĘ RODZINNĄ W LATACH 1997-2010
  4. ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI RODZINNEJ PAŃSTWA POLSKIEGO NA PODSTAWIE ANALIZY EKONOMICZNEJ WYBRANYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI RODZINNEJ
  5. ROZDZIAŁ IV. EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI RODZINNEJ PAŃSTWA POLSKIEGO NA PODSTAWIE ANALIZY MIKROEKONOMICZNEJ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA POLITYKĘ RODZINNĄ
  6. ROZDZIAŁ V. ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE POLITYKI RODZINNEJ W WYBRANYCH KRAJACH UE
  7. Zakończenie
  8. Literatura

Wstęp


0003 0004 0005


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska