1. Wstęp
 2. Teatr w okresie przełomu
 3. Dyrektor teatrów poznańskich
 4. Epizod warszawski
 5. Wrocław – klęska jednego sezonu
 6. Trudne lata krakowskie
 7. Ostatnia dyrekcja Horzycy
 8. Zakończenie
 9. Przypisy
 10. Nota
 11. Aneks
 12. Spis ilustracji

Wstęp


0002 0003 0004 0005


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska