Tradycja i religia Żydów w literaturze polskiej XIX wieku
Anna Wojtyczek

200 stron
Okladka