Statystyczne własności rozkładów chwilowych wartości parametru F~(0 w mowie ciągłej
Grażyna Demenko

19 stron
Okladka