1. Wstęp
 2. Pośród ruin dramatu poklasycznego
 3. W kręgu rodzinnym: dom
 4. W kręgu rodzinnym: kobieta – pani domu
 5. W kręgu rodzinnym: Myrrine – kobieta z przeszłością
 6. W kręgu rodzinnym: mężczyzna – pan domu
 7. Między domem a ulicą: niewolnik
 8. Między ulicą a domem: hetera
 9. W kręgu zewnętrznym: ptochalazon, alazon i stratiota
 10. W kręgu zewnętrznym: pochlebca i pasożyt
 11. W kręgu zewnętrznym: intelektualista czy kucharz?
 12. Zakończenie: bunt masek
 13. Bibliografia wybrana
 14. Indeks (autorów, tytułów, fragmentów)

Wstęp


0004 0005 0006 0007


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska