Metoda modulacji częstotliwości napięcia prądnic pokładowych w diagnozowaniu zespołów napędowych
Andrzej Gębura

129 stron
Okladka