1. Słowo wstępne
  2. 1. W kręgu problematyki przekładu artystycznego
  3. 2. Cicha wielkość i szlachetna prostota. Wzorce stylistyczne "Sulamitki" Kazimierza Brodzińskiego
  4. 3. Sielankowość "Sulamitki" Kazimierza Brodzińskiego
  5. 4. Konserwatyzm biblijny czy romantyczne nowatorstwo? Wzorce stylistyczne "Pieśni z pieśni" Kornela Ujejskiego
  6. 5. Liryczna sublimacja Sulamitki w "Pieśni z pieśni" Kornela Ujejskiego
  7. 6. Jedna pieśń – dwa dzieła
  8. Wykaz skrótów
  9. Bibliografia prac cytowanych i wykorzystywanych w książce
  10. Zusammenfassung
  11. Summary

1. W kręgu problematyki przekładu artystycznego


0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska