1. Wstęp
  2. 1. Internet jako narzędzie komunikacji
  3. 2. Wykorzystanie stron WWW w działaniach marketingowych
  4. 3. Promocja w sieci
  5. 4. Badania w Internecie oraz ocena działań marketingowych
  6. 5. Nowe media w marketingu
  7. 6. Zastosowania Internetu w wybranych przykładach działalności marketingowej
  8. Słownik użytecznych terminów
  9. Wybrane adresy polskich stron internetowych
  10. Bibliografia

Wstęp


0002 0003 0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska