Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji: ludność Galicji w latach 1857-1910
Krzysztof Zamorski

110 stron
Okladka