1. Wojenne „wędrowanie”
  2. Zawartość kolekcji
  3. Manuscripta gallica
  4. Manuscripta italica
  5. Manuscripta iberica (hispanica ilusitana)
  6. Stare katalogi Biblioteki Królewskiej
  7. Przykładowe historie obiektów indywidualnych
  8. Ilustracje i komentarze
  9. Podsumowanie

Wojenne „wędrowanie”


0002 0003 0004 0005 0006


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska