Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI-XIII wiek)
Marcin R. Pauk

142 stron
Okladka