1. Dokument a literatura
  2. Wygnańcy i pionierzy (O listach emigrantów ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii)
  3. Współczesne przekazy ustne
  4. Fakty i legendy, czyli o kształcie wspomnień
  5. Dokument i świat serialowy
  6. Praca: przekleństwo i ocalenie (Literatura jako dokument)
  7. Jakuba Wojciechowskiego „życiorys własny" i ubezwłasnowolniony
  8. O czym mówią, o czym piszą (Młodzi robotnicy o sobie)
  9. Téchne i ars. W kręgu kultury robotniczej
  10. Indeks nazwisk

Dokument a literatura


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020

Dalej: 21-41

Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska