Browarnictwo w Prusach Królewskich: (2 połowa XVI-XVII w.)
Andrzej Klonder

81 stron
Okladka