1. Przedmowa
  2. Wstęp
  3. Modele cybernetyczne systemów biologicznych
  4. Procesy informacyjne w żywych organizmach
  5. Biocybernetyczne modele systemu nerwowego
  6. Modele biocybernetyczne systemów percepcyjnych
  7. Zakończenie. Summary. Резюме

Przedmowa


0003


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska