Wojciech Morawski

(ur. 1954) prof. w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej SGH, którą kieruje od 2002 r. Historyk i ekonomista. Członek Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, założyciel i prezes Towarzystwa Miłośników Geografii Historycznej im. Zygmunta Glogera, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Stały współpracownik miesięcznika "Mówią Wieki". Czterokrotnie wyróżniony przez studentów SGH tytułem „Inspiracja roku”; od 1979 r. prowadzi popularne wśród studentów objazdy historyczne. Zainteresowania badawcze: najnowsza historia gospodarcza i historia finansów, najnowsza historia polityczna i geografia historyczna, historia edukacji ekonomicznej w Polsce. Autor m.in.: "Bibliografia historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej" (redakcja: 1992 i nast.); "Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości" (2002); "Kronika kryzysów gospodarczych" (2003); "Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku" (2008); "Od marki do złotego: historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej" (2008); „Dzieje gospodarcze Polski” (2010 i nast.).

Liczba opublikowanych utworów: 7

Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej

Kronika kryzysów gospodarczych

Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego

Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku

Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości

Bibliografia historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej

Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku