Wojciech J. Burszta

(ur. 1957 r.) prof. i kierownik Katedry Antropologii Kultury w Instytucie Kultury i Komunikowania SWPS. Antropolog kultury, kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Prof. i kierownik Zakładu Badań Narodowościowych w Instytucie Slawistyki PAN. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, European Association of Social Anthropologists, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Poznańskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Członek-założyciel Polskiego Instytutu Antropologii, Prezes Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: teoria i filozofia kultury, antropologia współczesności, język a kultura, kultura popularna, etniczność i nacjonalizm, wielokulturowość, mity i symbole kulturowe, antropologia Europy. Autor m.in.: "Język a kultura w myśli etnologicznej" (1986); "Wymiary antropologicznego poznania kultury" (1992); "Czytanie kultury: pięć szkiców" (1996); "Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje" (1998); "Asteriks w Disneylandzie: zapiski antropologiczne" (2001); "Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność" (2004); "Świat jako więzienie kultury: pomyślenia" (2008).

Liczba opublikowanych utworów: 4

Asteriks w Disneylandzie: zapiski antropologiczne

Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność

Wymiary antropologicznego poznania kultury

Język a kultura w myśli etnologicznej