Wojciech Dudzik

(ur. 1959) prof. i kierownik Zakładu Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej UW. Teatrolog i kulturoznawca. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Zainteresowania badawcze: antropologia widowisk i teatr XX wieku, krajobrazy kulturowe południowo-zachodnich Niemiec i północnej Szwajcarii. Autor m.in.: "Karnawały w kulturze" (2005); "Świadomość teatru: polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku" (redakcja: 2007); "Ekspresjonizm w teatrze niemieckim" (wybór i współoprac.: 2009); "Karnawał: studia historyczno-antropologiczne" (2011); "Struktura w antystrukturze: szkice o karnawale i teatrze" (2013). Autor i redaktok licznych podręczników szkolnych i akademickich do nauczania wiedzy o kulturze i antropologii kultury.

Liczba opublikowanych utworów: 2

Wilama Horzycy dramat niespełnienia (lata 1948-1959)

Wieża Hölderlina i inne miejsca