Wiesław Godzic

(ur. 1953) prof. Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii SWPS w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Medioznawstwa i zasiada w Radzie Wydziału. Filmoznawca, medioznawca i socjolog, wykładowca akademicki wielu krajowych uczelni. Redaktor naczelny kwartalnika "Kultura Popularna", wydawanego przez SWPS, członek Senatu, członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Komitetu Nauk o Kulturze PAN, International Institute of Communication w Londynie i Society of Cinema Studies w USA. Współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Zainteresowania badawcze: komunikacja masowa i społeczna, teoria, historia i estetyka filmu i mediów audiowizualnych, kultura masowa, w tym socjologia reality show, mediatyzacja życia publicznego (celebryci), teoria psychoanalizy, semiotyka. Autor m.in.: "Humanista w cyberprzestrzeni" (redaktor: 1999); "Podglądanie Wielkiego Brata" (redaktor: 2001); "Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów" (współredaktor: 2007); "Kuba i inni: twarze i maski popkultury" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 4

Film i psychoanaliza: problem widza

Film i metafora: pojęcie metafory w historii myśli filmowej

Rozumieć telewizję

Telewizja jako kultura