Tomasz M. Nowak

(ur. 1973) dr, adiunkt w Zakładzie Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii UW. Etnomuzykolog, antropolog tańca. Członek International Council for Traditional Music (Unesco), Polskiej Sekcji Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels oraz Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Zainteresowania badawcze: tradycje muzyczne i taneczne społeczności polskiej na dawnych Kresach Wschodnich oraz mniejszości narodowych w Polsce, współczesne formy funkcjonowania folkloru muzycznego i tanecznego w Polsce, tradycje muzyczne Bali i Łużyc Górnych, pozostałości popularnej kultury muzycznej Żydów polskich, przemiany koncepcji i formy tańca narodowego w Polsce.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie: opinie i zachowania