Tadeusz Piotrowski

prof. i kierownik Katedry Leksykografii i Translatologii na Wydziale Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Prof. w Instytucie Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Specjalista w dziedzinie językoznawstwa korpusowego, translatoryki, leksykografii i zastosowania komputerów w naukach humanistycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Dictionary Society of North America. Zainteresowania badawcze: opis języka poprzez opis jednostek leksykalnych, przede wszystkim w leksykografii i leksykologii, przetwarzanie języka naturalnego przy pomocy komputerów, teoria i praktyka leksykografii, wraz z historią, dla języków: angielskiego, polskiego, rosyjskiego, ze szczególnym uwzględnieniem słowników dla uczących się języka obcego i słowników dwujęzycznych, badania nad leksykologią pod kątem styku języka z kulturą, co obejmuje m.in. funkcjonowanie jednostek leksykalnych w języku i kulturze, zapożyczenia oraz gramatykalizację, teoretyczne i praktyczne aspekty przekładoznawstwa. Autor m.in.: "Z zagadnień leksykografii" (1994); "Słownik angielsko-polski, polsko-angielski" (współautor: 2002 i nast.); "Wielki słownik angielsko-polski = English-Polish dictionary" (współredakcja: 2002 i nast.); "Słownik idiomów amerykańskich" (współautor: 2003); "Uniwersalny słownik angielsko-polski" (współautor: 2009).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Zrozumieć leksykografię