Roman Sosnowski

dr hab., adiunkt w Zakładzie Italianistyki i Rumunistyki Instytutu Filologii Romańskiej UJ. Absolwent filologii klasycznej i italianistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania badawcze: historia języka włoskiego (a szczególnie historia języków specjalistycznych, deiksa przestrzenna we Włoszech, język teatru XVI wieku), leksykografia dwujęzyczna (teoria i praktyka), korpusy dwujęzyczne i ich zastosowanie, praktyczne aspekty tłumaczenia, w tym wykorzystanie narzędzi informatycznych w językoznawstwie. Autor m.in.: "Maestro e amico: miscellanea in onore di Stanisław Widłak = Mistrz i przyjaciel: studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi" (współredakcja: 2004); "Origini della lingua dell'economia in Italia: dal XIII al XVI secolo" (2006); "Deissi spaziale nei testi teatrali italiani del XVI secolo" (2010); "Manoscritti italiani della collezione berlinese conservati nelle Biblioteca Jagellonica di Cracovia (sec. XIII-XVI)" (2012).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Historia kolekcji rękopisów romańskich z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie

The history of the collection of Romance manuscripts from the former Preussische Staatsbibliothek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Library in Kraków

Co mówią stare rękopisy