Roch Sulima

emeryt. prof. Zakładu Kultury Współczesnej Instytutu Kultury Polskiej UW, kulturoznawca, historyk kultury, antropolog kulturowy, folklorysta. Członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Członek komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych z zakresu kulturoznawstwa. Zainteresowania badawcze: antropologia codzienności, historia kultury i literatury polskiej XIX i XX w., antropologia kultur środowiskowych i światopoglądów potocznych. Autor m.in.: "Dokument i literatura" (1980); "Tadeusz Nowak: zarys twórczości" (1986); "Słowo i etos: szkice o kulturze" (1992); "Antropologia codzienności" (2000); "Życie codzienne Polaków: na przełomie XX i XXI w." (redakcja: 2003).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Folklor i literatura: szkice o kulturze i literaturze współczesnej

Literatura a dialog kultur

Dokument i literatura