Piotr Urbański

(ur. 1968) prof. Zakładu Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej w Instytucie Filologii Klasycznej UAM od października 2012 r. Poprzednio prof. i kierownik Zakładu Latynistyki i Tradycji Antycznej w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Neolatynista, historyk literatury, operolog, edytor. Konsultant literacki Opery na Zamku w Szczecinie w latach 2009–2012. Stypendysta wielu instytutów naukowych w kraju i za granicą. Wykładowca rodzimych i światowych uczelni wyższych. Zainteresowania badawcze: poezja łacińska XVII wieku, zwłaszcza twórczość Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, kultura literacka XVII-wiecznego Szczecina, studia operowe. Autor m.in.: "Kłamstwo w literaturze" (współredakcja: 1996); "Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej", t. 1-2 (współredakcja: 1998, 1999); "Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku" (redakcja: 1999); "Pisarze w sutannach i habitach" (współredakcja: 2008); "Etos humanistyczny" (redakcja: 2010); "Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki" (współredakcja: 2010); "Od literatury do opery i z powrotem: studia nad estetyką teatru operowego" (współredakcja: 2010); "Humanism in polish culture" (współredakcja: 2011); "Opera wobec historii" (współredakcja: 2012).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Natura i łaska w poezji polskiego baroku: okres potrydencki: studia o tekstach

Theologia fabulosa: commentationes Sarbievianae

Retoryka na ambonie: z problemów współczesnego kaznodziejstwa