Piotr Tylus

prof. w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Zainteresowania badawcze: historia literatury starofrancuskiej, historia książki, historia języka francuskiego, romańskie rękopisy średniowieczne, w tym te znajdujące się w zbiorach "Berlinki" - Biblioteki Pruskiej zamieszczonych w Bibliotece Jagiellońskiej, tekstologia i edytorstwo naukowe tekstów średniowiecznych. Autor m.in.: "Légendes dominicaines dans la littérature française du moyen âge: tradition manuscrite, transformations, diffusion, accueil" (2007); "Manuscrits français de la collection berlinoise disponibles à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie (XVIe-XIXe siècles)" (2010 i nast.); "Une légende de saint Dominique en moyen français: étude du texte accompagnée de son édition critique, avec notes, glossaire et index des noms propres" (2012). Kierownik zespołu badawczego, który złamał fragment kodu i opracował częśc zbioru "Berlinki" - około 500-tysięcznego katalogu materiałów archiwalnych kultury i sztuki europejskiej, m.in. rękopisów Boccaccia, Giordana Bruna, Lutra, partytur Mozarta i Bacha, znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej. Księgozbiór pochodzi z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, której cześć Niemcy przenieśli do opactwa cystersów w Krzeszowie z obawy przed zniszczeniem przez bombardowania aliantów. W ramach badań zespołu prof. Tylusa opublikowano trzy niezwykłe książki poświęcone studiom nad dawnymi manuskryptami. Jedną z nich jest prezentowana publikacja „Co mówią stare rękopisy”.

Liczba opublikowanych utworów: 4

Manuscrits français de la collection berlinoise disponibles à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie (XVIIe-XIXe siècles - suite)

Co mówią stare rękopisy

The history of the collection of Romance manuscripts from the former Preussische Staatsbibliothek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Library in Kraków

Historia kolekcji rękopisów romańskich z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie