Piotr Olszewski

(ur. 1951) prof. i kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Kierownik projektu MOBIS, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego opracowywana jest metoda oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo. Zainteresowania badawcze: inżynieria komunikacyjna, organizacja i komputeryzacja transportu drogowego, komunikacja drogowa, komunikacja miejska, przestrzenne planowanie parkingów. Autor m.in.: "Zasady planowania systemu parkingów i organizacji parkowania w miastach" (1980); "Activities of transport telematics" (współautor: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Samochód w śródmieściu