Mirosława Kozłowska

prof. i kierownik Zakładu Wiedzy o Kulturze w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Zainteresowania badacze: historia teatru polskiego, krytyka teatralna. Autorka m.in.: "Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku" (współredakcja: 1992); "Wilno teatralne" (redakcja: 1998); "Tragedia w okresie Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego" (oprac.: 2006).

Liczba opublikowanych utworów: 2

O „polifonię głosów zbiorowych”: wileńska krytyka teatralna 1906-1940

W fotelu recenzenta i na paradyzie: o krytyce teatralnej Kornela Makuszyńskiego